Betaalbare zorg

Onze Kernwaarden:

* Kwaliteit & Betrouwbaarheid

* Betaalbaar

* Professionals zijn beslissingsbevoegd

* Toegankelijk en veilig voor iedereen

alternatieve zorg.jpg

Onze standpunten:

* Zorg betaalbaar door preventie

* Zorg betaalbaar door andere economie

* Zorg betaalbaar door integratie alternatieve zorg

* Zorg betaalbaar door hoger salaris

* Zorg betaalbaar door vertrouwen op professie

* Zorg betaalbaar door betere kraamzorg

* Zorg betaalbaar door keuze wel of geen behandeling

 

Zorg betaalbaar

door preventie

Om betaalbare zorg voor iedereen te bereiken willen we op een andere manier naar het vraagstuk kijken. In plaats van de vergrijzing als oorzaak te zien van de stijgende kosten, willen we kijken naar economische structuren en naar de redenen waardoor mensen ziek worden.

Een van de oorzaken van de hoge kosten in de zorg is dat mensen ziek worden. Dit gebeurd onder meer door de slechte staat van onze voeding en onze lucht. Ook onze omgangsvormen, taakverdeling en prestatiedruk leveren veel psychische zorg op. Net zoals verkeerd medicijn gebruik, verslavende middelen (waaronder suiker) en te veel zitten.

Daarbij zijn we vergeten hoe we ons lichaam zelf kunnen genezen en hoe we klachten kunnen herkennen.

In het kader van preventie willen we dan ook het volgende doen:
 

- Alleen biologisch eten in de supermarkt

- Verminderen psychische druk bij kinderen, jongeren en volwassenen

- Aanpak van maatschappelijke trauma's die leiden tot ziektes, zoals seksueel geweld, menshouderij, etc. 

- Rookverbod of roken verminderen

- Medicijnen verplicht ook op vrouwen en diverse culturele achtergronden laten testen.

- Meer bewegen op kantoor

- Verminderen suiker en zout in voeding

- Kennis over zelfheling delen

Zorgen voor de kinderen
Schattig meisje met Kinderarts

Zorg betaalbaar door andere economie

Een van de redenen dat de zorg onbetaalbaar dreigt te worden, is dat de geldstromen in de economie zijn gescheiden. De opbrengsten gaan naar anderen dan diegene die de uitgaven doen van de maatschappij.

We willen deze geldstromen meer in balans brengen. Om een betaalbare zorg te krijgen, dient het publieke geïnvesteerde geld in producten die noodzakelijk zijn om te kunnen leven, direct naar de zorg te stromen.

 

Heel praktisch betekent dit dat de winst van een supermarkt of bank direct naar de zorg of onderwijs gaat in plaats van naar de aandeelhouders.

Zorg betaalbaar door integratie 'alternatieve' zorg

Een andere oorzaak van de hoge kosten is de scheiding van alternatieve en reguliere zorg. De eeuwenoude alternatieve zorg biedt veel goede, duurzame en goedkopere medicatie dan de reguliere zorg.

 

Door de alternatieve zorg als basis te nemen en lichaam en geest als een te zien, willen we de zorgkosten terugdringen. Natuurlijk blijft de reguliere zorg beschikbaar als aanvullende zorg.

 

Zorg betaalbaar door beter salaris

Klinkt misschien wat tegenstrijdig, maar een groot deel van het zorgpersoneel verdient een beter salaris. Zo blijven de mensen langer in dienst en gaat de kwaliteit omhoog.

Zorg betaalbaar door vertrouwen op professie 

De laatste jaren hebben ziekteverzekeraars steeds meer protocollen opgelegd aan deskundig personeel, waardoor kwaliteit en efficiëntie in de behandelingen verloren gaan. 

We willen graag weer de besluitvorming voor behandelingen terug bij het uitvoerend personeel, zodat zij de zorgvraag goed kunnen beantwoorden.

Artsen
 
Arts en Patiënt

Zorg betaalbaar door betere kraamzorg

Veel vrouwen houden fysieke en psychische klachten na de bevalling. Op latere leeftijd nemen deze klachten toe. 

Door een betere zorg tijdens de bevalling en meer rust na de zwangerschap, kunnen deze klachten deels voorkomen worden.

Zorg betaalbaar door keuze zorg

Vaak wordt er bij een diagnose direct uitgegaan van behandelen. In sommigen gevallen is behandelen misschien niet de beste optie, maar dit gesprek wordt nauwelijks gevoerd. 

Het bespreekbaar maken van de optie om niet te behandelen dient vaker te gebeuren. In alle gevallen heeft de patiënt het recht om zelf te beslissen. Wat voor de een nog belangrijke maanden zijn, kan voor de ander heel anders voelen.

Zelf bijdrage leveren?

  • Onze teksten, video’s, blogs en vlogs op je social media accounts.

  • Je kunt hier onze logo’s en ander promotiemateriaal downloaden.

  • Maak zelf een leuk filmpje over onze partij.

  • We hebben ook een financiële bijdrage nodig, support ons op:

  • Meld je aan als vrijwilliger, kandidaatslid of als Tweede Kamer lid.

  • Deel je ideeën over een nieuwe samenleving op ons forum