Politiek & Spiritualiteit

Het is een discussie die regelmatig oplaait. Zijn politiek en spiritualiteit met elkaar te verbinden? Velen denken van niet, wij denken van wel. Om het beleid weer gericht te laten worden op de samenleving is juist een combinatie met spiritualiteit nodig. Door politici weer in verbinding te laten treden met hun innerlijk weten, ontstaat er weer verbinding en kan er een bloeiende samenleving ontstaan.

Dat de combinatie van spiritualiteit en politiek een discussie oplevert, komt door onze geschiedenis. Door de religie en het onderwijs hebben wij geleerd dat spiritualiteit niet bestaat. Niet dat er geen spirituele mensen waren, die zijn er altijd voldoende geweest. Het innerlijke weten en de gevoeligheid geeft kennis, kracht en richting aan het leven. Daardoor worden mensen onafhankelijk en raakt de gevestigde orde de macht over deze mensen kwijt.

Spiritualiteit is min of meer een container begrip. Vraag tien mensen wat het betekent en je krijgt tien antwoorden. Het is een onderdeel van het ‘zijn’ en je talenten. Iedereen heeft het in meer of mindere mate. Sommige mensen kunnen zich ook verbinden met werelden om ons heen die voor andere mensen onzichtbaar zijn, anderen ‘voelen’ of ‘weten’ alleen iets wat ze niet kunnen verklaren. Het is net zoals met piano spelen. De een heeft er meer aanleg en talenten voor dan een ander. Ook de leertijd en toegang tot kennis die hebt om je talenten daarin te ontwikkelen spelen een rol. Als spiritualiteit een onderdeel zou zijn van onze lesstof, zou dit talent bij mensen veel meer ontwikkeld zijn.

In vrijwel alle landen buiten West-Europa is spiritualiteit de basis van het leven. We lopen daarin nog wat achter. Waar het gebrek aan spiritualiteit in onze samenleving ons in eerste instantie rijkdom gaf, blijkt het nu juist veel armoede te brengen: veel mensen leiden aan depressie, ons voedsel bevat steeds minder vitaminen en mineralen, we hebben nauwelijks toegang tot woonruimte en zorg en mensen ontwikkelen relatief gezien veel chronische ziekten. Daarbij loopt onze toegang tot frisse lucht, schoon water en een stabiel klimaat steeds meer gevaar.

Een beetje meer spiritualiteit in de politiek zorgt voor de positieve ontwikkeling dat er juist weer meer rijkdom in de samenleving komt. Verbindingen met elkaar, dieren en natuur. Zorgen dat iemand anders ook in staat is om rond te komen en voldoende gezond kan eten en drinken. Mensen keuzes laten maken op hun innerlijke kracht en ze het vertrouwen geven dat ze mogen leven en zorgen voor elkaar.

Gezien de enorme winst die spiritualiteit oplevert in het politieke veld, is het voor ons de voorwaarde voor politiek. De nieuwe politiek waarbij mensen vanuit hun hart beleid maken brengt ons rijkdom, geluk en gelijkwaardigheid.

108 keer bekeken2 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven