Politiek vanuit het hart,
omdat mensen belangrijk zijn.

Partij De Nieuwe Mens is ontstaan vanuit de visie voor een nieuwe samenleving. In deze samenleving staat een nieuwe manier van leven centraal. Een leven gebaseerd op vertrouwen, liefde en vrijheid.
. De Coronacrisis heeft ons laten zien hoe hard deze samenleving nodig is. 


'De Nieuwe Mens' staat voor mensen die op deze nieuwe manier (willen) leven.
Mensen leggen onderlinge verbindingen, waarbij wordt gekeken naar de talenten en mogelijkheden. De Nieuwe Mens leeft in vertrouwen en vindt mensen, het klimaat en de natuur zijn/haar belangrijkste bezit. De Nieuwe Mens deelt en zorgt als samenleving dat iedereen voldoende basisbehoeften ontvangt. Hij/zij kent de natuur en kan hier haar voedsel en medicatie uithalen. Mensen kunnen zelf kiezen hoe zij hun leven leiden en toch beschikken over de basisbehoeften.

De Nieuwe Mens brengt ons terug naar onze essentie, naar een samenleving waarin we de taak hebben om zorg te dragen voor deze planeet, waar vrouwen en mannen gelijke rollen vervullen. Waar mensen voldoende eten en onderdak hebben. Waar het beslissingsrecht bij het volk ligt en waar kinderen en ouderen hun wijsheden kunnen delen. De media en bedrijfsleven zijn integer en staan in verbinding met mens en natuur, . De economie zal die belonen die zich inzet voor een veilige, gezonde samenleving. Idealiter is er een economie zonder geld, maar in ieder geval kan iedereen in het vertrouwen leven dat zijn/haar leven gevuld is met voldoende eten, drinken, onderdak, zorg, ontwikkelingsmogelijkheden en wifi.

In de nieuwe samenleving zijn instanties in elkaar geïntegreerd. Een deel van de nieuwe zorg zal in het nieuwe onderwijs komen, de nieuwe landbouw bij het nieuwe wonen, het nieuwe werken zal thuis of op gedeelde ruimtes zijn. Alles hangt samen en zal dus ook integraal worden aangeboden.

In haar beleid streeft Partij De Nieuwe Mens deze doelen na. Partij De Nieuwe Mens kiest haar politieke beleid met haar hart. In alle keuzes die we maken volgen wij ons hart. We willen met de overige partijen in gesprek, zij zijn immers ook gekozen. Bij een keuze staat de mens voorop. Een belangrijke tool om de mens voorop te zetten is onze Derde Kamer. Jij kan in respect met onze kernwaarden meeschrijven aan het beleid en de keuze maken welke kant wij op moeten gaan.

 

Bekijk ons huidige programma