Samenleven vanuit het hart,
omdat mens, aarde en dier belangrijk zijn.

Partij De Nieuwe Mens wil de visie voor de nieuwe samenleving uitdragen. De nieuwe samenleving wordt ook wel de 5D-samenleving genoemd. In deze samenleving staat een nieuwe manier van leven, spiritualiteit en bewustzijn centraal. Door het nieuwe bewustzijn, zijn andere keuzes nodig. De 5D-samenleving is een samenleving gebaseerd op vertrouwen, liefde en vrijheid. Geld zal een minimale rol spelen in de keuzes die gemaakt worden.


'De Nieuwe Mens' staat voor mensen die op deze nieuwe manier (willen) leven.
Mensen leggen onderlinge verbindingen, waarbij wordt gekeken naar de talenten en mogelijkheden. De Nieuwe Mens leeft in vertrouwen en vindt mensen, het klimaat en de natuur zijn/haar belangrijkste bezit. De Nieuwe Mens deelt en zorgt als samenleving dat iedereen voldoende basisbehoeften ontvangt. Hij/zij kent de natuur en kan hier haar voedsel en medicatie uithalen. Mensen kunnen zelf kiezen hoe zij hun leven leiden en toch beschikken over de basisbehoeften.

De Nieuwe Mens brengt ons terug naar onze essentie, naar een samenleving waarin we de taak hebben om zorg te dragen voor deze planeet, waar vrouwen en mannen gelijke rollen vervullen. Waar mensen voldoende eten en onderdak hebben. Waar het beslissingsrecht bij het volk ligt en waar kinderen en ouderen hun wijsheden kunnen delen. De economie zal die belonen die zich inzet voor een veilige, gezonde samenleving. Idealiter is er een economie zonder geld, tot die tijd kan iedereen in  vertrouwen leven dat zijn/haar leven gevuld is met voldoende eten, drinken, onderdak, zorg, ontwikkelingsmogelijkheden en wifi.

In de nieuwe samenleving zijn instanties in elkaar geïntegreerd. Een deel van de nieuwe zorg zal in het nieuwe onderwijs komen, de nieuwe landbouw bij het nieuwe wonen, het nieuwe werken zal thuis of op gedeelde ruimtes zijn. Alles hangt samen en zal dus ook integraal worden aangeboden. 

In haar beleid streeft Partij De Nieuwe Mens deze doelen na. Partij De Nieuwe Mens maakt keuzes om naar deze samenleving toe te groeien, zowel met projecten als in de politiek. In alle keuzes die we maken volgen wij ons hart. We bereiden de samenleving voor op deze keuzes. Een samenleving zonder geld kan bijvoorbeeld alleen ontstaan als we voldoende vertrouwen dat we kunnen beschikken over en in onze basisbehoeften. Als tussenfase kan bijvoorbeeld het basisinkomen worden ingevoerd.

 

De nieuwe samenleving vraagt ook om bewuste mensen. We willen dus niet alleen bewuste politieke keuzes maken, maar ook mensen en bedrijven helpen om bewuste keuzes te maken. Dit doen we door kennis en good practices te delen.

 

 We willen je uitnodigen om je ervaringen en ideeën te delen. Jij kan in respect met onze kernwaarden via www.politiekvanuithethart.nl meeschrijven aan het beleid en de keuze maken hoe we de nieuwe samenleving gaan inrichten.

 

Bekijk ons huidige programma